Gegevensbescherming

HET PRIVACYBELEID VAN TIMBERIN

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op elke verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens die worden uitgevoerd:

(i) wanneer je actief bent op de website https://hottubhouten.nl (de “Site”) die wordt beheerd door MB Timberin, gevestigd in de Barsausko str. 59, Kaunas, Litouwen;

(ii) wanneer je hetzij online op onze Site of via de e-mail een product koopt of andere diensten van MB Timberin aanvraagt, inclusief wanneer je contact opneemt met onze klantenservice voor klantenservice na verkoop of specifieke vragen of verzoeken;

(iii) wanneer we de foto’s van jouw product, dat op onze site is gekocht, delen.

Door deze Site te bezoeken en te gebruiken of anderszins ons jouw persoonlijke gegevens te verstrekken, bevestig je dat je kennis hebt genomen van de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en openbaar maken zoals beschreven wordt in dit Privacybeleid.

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving voor gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot de wetten die door de Europese Unie ter zake zijn uitgevaardigd, zoals de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens over het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), alsmede indien van toepassing de bevelen en de richtsnoeren, die zijn uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten voor gegevensbescherming.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERWERKT?

Bepaalde informatie wordt op deze Site zoals beschreven in ons Cookiebeleid dat beschikbaar is bij het COOKIEBELEID door middel van cookies en andere trackingtechnologieën verzameld. Door de Cookie Banner van de Site actief te sluiten en door jouw cookievoorkeuren via ons TOOL en in jouw browser in te stellen, ga je akkoord met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Als je niet akkoord gaat met ons gebruik van cookies op deze manier, moet je je cookievoorkeuren dienovereenkomstig instellen. Je kunt altijd jouw toestemming intrekken en jouw cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen. Als je de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit van invloed zijn op jouw gebruikerservaring op deze site. Raadpleeg voor meer informatie ons COOKIEBELEID.

Informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt:

 • Wij verzamelen en verwerken:
 1. Persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je met de Sitefuncties werkt, bijvoorbeeld wanneer je rechtstreeks een chatbericht via de Site verzendt. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn: jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die je openbaar maakt in de content van de e-mail.
 • Persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je goederen bij ons koopt. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn:
 1. jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, huisadres;
 2. het overzicht van producten, die je koopt;
 3. details over jouw transactie.
 • Persoonlijke gegevens, die je verstrekt wanneer je met onze klantendienst communiceert, bijvoorbeeld wanneer je een vraag over een product verzendt, ons feedback stuurt over gekochte producten, telefonisch contact opneemt met onze klantenservice voor ondersteuning of specifieke hulp of een dienst aanvraagt van onze klantenservice. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn:
 1. jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, huisadres;
 2. het overzicht van producten, die je koopt;
 3. informatie over de redenen waarom je contact met de klantenservice hebt opgenomen;
 4. de inhoud van jouw communicatie met betrekking tot jouw interactie met de klantenservice;
 5. jouw persoonlijke foto’s van gekochte producten. Deze afbeeldingen kunnen ook andere mensen bevatten.

Wanneer je ons persoonlijke gegevens over een andere persoon hebt verstrekt (bijvoorbeeld door het e-mailadres van een andere persoon toe te voegen in communicatie met onze klantenservice of door een foto van ons product te sturen waarop andere mensen zichtbaar zijn), bevestig je hierbij dat dat je het recht hebt om dergelijke persoonlijke gegevens met ons mee te delen en dat je die persoon op de hoogte hebt gesteld van – en waar nodig, toestemming hebt gekregen voor – de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit privacybeleid.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT?

MB Timberin, verwerkt als beheerder jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jouw aankopen van goederen te beheren:

– dit omvat alle activiteiten met betrekking tot de aankoop van goederen, zoals bijvoorbeeld de levering van goederen, de facturering, het retourneren en het omruilen van goederen, het ontvangen van restituties en naargelang van toepassing betalingsgerelateerde activiteiten;

 • Om jou te voorzien van onze klantenservice, inclusief:

– om je te voorzien van diensten na de verkoop;

– om te reageren op jouw verzoek(en) om informatie, vraag (vragen), communicatie(s) of feedback;

– om te voldoen aan onze verplichtingen onder de toepasselijke wetten, voorschriften en communautaire wetgeving en om een ​​wettelijk recht te beoordelen en te verdedigen.

 • Om de producten met behulp van eerder verzonden feedback te adverteren, waaronder:

– foto’s en tekst om op de websites van TimberIN en sociale netwerken publiekelijk te publiceren.

– jouw naam (exclusief de achternaam), stad en land.

 • Om toekomstige klanten te helpen om producten van TimberIN in de regio te bekijken, door:

– het delen van de e-mails en telefoonnummers van eerdere klanten, die hun feedback en foto’s op de websites van TimberIN bij potentiële klanten hebben achtergelaten.

** Houd er rekening mee dat als de klant niet benaderd wil worden door potentiële TimberIN-klanten, iemand zijn verzoek per e-mail moet melden via albertas@timberin.com. We zullen dan onmiddellijk actie ondernemen en de contacten verwijderen van de lijst met contacten die gedeeld kunnen worden en indien gevraagd vanuit het feedbackveld op TimberIN-websites.

WAT ZIJN DE RECHTSGRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS ZOALS HIERIN BESCHREVEN?

We zullen jouw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in de sectie ‘Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?’ en daarop is een van de volgende wettelijke grondslagen van toepassing:

 • De verwerking van jouw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met jou of om stappen te ondernemen voordat wij op jouw verzoek een contract met je aangaan (artikel 6, 1., (b) van de GDPR, vanaf 25 Mei 2018);
 • De verwerking is met het oog op onze legitieme belangen of de legitieme belangen van onze gelieerde of andere derde partijen noodzakelijk en dergelijke belangen worden niet door jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden terzijde geschoven (artikel 6, 1., (f) van de GDPR), vanaf 25 mei 2018). De legitieme belangen, die we nastreven, omvatten met name ons belang om de contractuele relatie met je te beheren en te onderhouden, om te beantwoorden aan jouw specifieke verzoeken, om jouw feedback te vragen om onze Site en onze producten te verbeteren of om andere algemene marketingactiviteiten na te streven.
 • Indien jouw specifieke toestemming vereist is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals hierin beschreven, zullen jouw persoonlijke gegevens op basis van een dergelijke toestemming worden verwerkt (artikel 6, 1., (a) van de AVG, vanaf 25 mei 2018).

HOE LANG ZULLEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD BLIJVEN?

Persoonsgegevens worden tenzij kortere of langere bewaartermijnen van toepassing zijn volgens de toepasselijke wetgeving niet langer bewaard dan nodig is om de hierin beschreven specifieke doeleinden voor gegevensverwerking bereiken.

ZIJN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG?

Wij doen er alles aan om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens te beschermen. We nemen – en eisen dat een serviceprovider en/of derde verwerker die persoonlijke gegevens namens ons en in onze instructies verwerkt – passende technische en organisatorische maatregelen neemt om verlies en vernietiging, zelfs per ongeluk, van gegevens, ongeoorloofde toegang tot gegevens en om onwettig of oneerlijk gebruik van gegevens te voorkomen. Bovendien zijn de informatiesystemen en de softwareprogramma’s zo geconfigureerd dat persoonlijke en identificatiegegevens alleen worden gebruikt wanneer dat nodig is om van tijd tot tijd het specifieke verwerkingsdoel te kunnen bereiken.

We gebruiken verschillende geavanceerde beveiligingstechnologieën en beveiligingsprocedures om persoonsgegevens tegen de hierboven geschetste risico’s te beschermen. Persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers die zich op gecontroleerde locaties bevinden. Bovendien heeft het personeel van de klantenservice vertrouwelijke overeenkomsten met MB Timberin ondertekend, zodat de gegevens veilig zijn. Er zijn aanvullende overeenkomsten met de derde partijen (zoals de boekhouding, transportbedrijven, instellingen voor staatscontrole) die ervoor zorgen dat de gegevens vertrouwelijk worden bewaard en alleen worden gebruikt om de directe diensten te kunnen implementeren.

Houd er echter rekening mee dat elektronische verzending of opslag van informatie niet 100% veilig is. Daarom kunnen we ondanks de beveiligingsmaatregelen, die we hebben getroffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens nooit zal plaatsvinden.

WAAR GAAN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAR TOE?

Persoonlijke gegevens als onderdeel van de verkoop van goederen die via onze Site worden verzameld, worden door MB Timberin beheerd. Jouw persoonlijke gegevens zijn toegankelijk binnen onze organisatie door het interne en externe personeel dat toegang moet hebben vanwege hun taken met betrekking tot de hierin gespecificeerde verwerkingsdoeleinden. Wij zorgen ervoor dat deze personen op de hoogte zijn van de regels omtrent beveiligings- en vertrouwelijkheidstaken. 

Contacteer ons!
close slider
×