HET PRIVACYBELEID VAN TIMBERIN

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op elke verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens die worden uitgevoerd:

(i) wanneer je actief bent op de website https://hottubhouten.nl (de “Site”) die wordt beheerd door MB Timberin, gevestigd in de Barsausko str. 59, Kaunas, Litouwen;

(ii) wanneer je hetzij online op onze Site of via de e-mail een product koopt of andere diensten van MB Timberin aanvraagt, inclusief wanneer je contact opneemt met onze klantenservice voor klantenservice na verkoop of specifieke vragen of verzoeken;

(iii) wanneer we de foto’s van jouw product, dat op onze site is gekocht, delen.

Door deze Site te bezoeken en te gebruiken of anderszins ons jouw persoonlijke gegevens te verstrekken, bevestig je dat je kennis hebt genomen van de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en openbaar maken zoals beschreven wordt in dit Privacybeleid.

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving voor gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot de wetten die door de Europese Unie ter zake zijn uitgevaardigd, zoals de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens over het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), alsmede indien van toepassing de bevelen en de richtsnoeren, die zijn uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten voor gegevensbescherming.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERWERKT?

Bepaalde informatie wordt op deze Site zoals beschreven in ons Cookiebeleid dat beschikbaar is bij het COOKIEBELEID door middel van cookies en andere trackingtechnologieën verzameld. Door de Cookie Banner van de Site actief te sluiten en door jouw cookievoorkeuren via ons TOOL en in jouw browser in te stellen, ga je akkoord met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Als je niet akkoord gaat met ons gebruik van cookies op deze manier, moet je je cookievoorkeuren dienovereenkomstig instellen. Je kunt altijd jouw toestemming intrekken en jouw cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen. Als je de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit van invloed zijn op jouw gebruikerservaring op deze site. Raadpleeg voor meer informatie ons COOKIEBELEID.

Informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt:

 • Wij verzamelen en verwerken:
 1. Persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je met de Sitefuncties werkt, bijvoorbeeld wanneer je rechtstreeks een chatbericht via de Site verzendt. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn: jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die je openbaar maakt in de content van de e-mail.
 • Persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je goederen bij ons koopt. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn:
 1. jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, huisadres;
 2. het overzicht van producten, die je koopt;
 3. details over jouw transactie.
 • Persoonlijke gegevens, die je verstrekt wanneer je met onze klantendienst communiceert, bijvoorbeeld wanneer je een vraag over een product verzendt, ons feedback stuurt over gekochte producten, telefonisch contact opneemt met onze klantenservice voor ondersteuning of specifieke hulp of een dienst aanvraagt van onze klantenservice. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn:
 1. jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, huisadres;
 2. het overzicht van producten, die je koopt;
 3. informatie over de redenen waarom je contact met de klantenservice hebt opgenomen;
 4. de inhoud van jouw communicatie met betrekking tot jouw interactie met de klantenservice;
 5. jouw persoonlijke foto’s van gekochte producten. Deze afbeeldingen kunnen ook andere mensen bevatten.

Wanneer je ons persoonlijke gegevens over een andere persoon hebt verstrekt (bijvoorbeeld door het e-mailadres van een andere persoon toe te voegen in communicatie met onze klantenservice of door een foto van ons product te sturen waarop andere mensen zichtbaar zijn), bevestig je hierbij dat dat je het recht hebt om dergelijke persoonlijke gegevens met ons mee te delen en dat je die persoon op de hoogte hebt gesteld van – en waar nodig, toestemming hebt gekregen voor – de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit privacybeleid.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT?

MB Timberin, verwerkt als beheerder jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jouw aankopen van goederen te beheren:

– dit omvat alle activiteiten met betrekking tot de aankoop van goederen, zoals bijvoorbeeld de levering van goederen, de facturering, het retourneren en het omruilen van goederen, het ontvangen van restituties en naargelang van toepassing betalingsgerelateerde activiteiten;

 • Om jou te voorzien van onze klantenservice, inclusief:

– om je te voorzien van diensten na de verkoop;

– om te reageren op jouw verzoek(en) om informatie, vraag (vragen), communicatie(s) of feedback;

– om te voldoen aan onze verplichtingen onder de toepasselijke wetten, voorschriften en communautaire wetgeving en om een ​​wettelijk recht te beoordelen en te verdedigen.

 • Om de producten met behulp van eerder verzonden feedback te adverteren, waaronder:

– foto’s en tekst om op de websites van TimberIN en sociale netwerken publiekelijk te publiceren.

– jouw naam (exclusief de achternaam), stad en land.

 • Om toekomstige klanten te helpen om producten van TimberIN in de regio te bekijken, door:

– het delen van de e-mails en telefoonnummers van eerdere klanten, die hun feedback en foto’s op de websites van TimberIN bij potentiële klanten hebben achtergelaten.

** Houd er rekening mee dat als de klant niet benaderd wil worden door potentiële TimberIN-klanten, iemand zijn verzoek per e-mail moet melden via [email protected] We zullen dan onmiddellijk actie ondernemen en de contacten verwijderen van de lijst met contacten die gedeeld kunnen worden en indien gevraagd vanuit het feedbackveld op TimberIN-websites.

WAT ZIJN DE RECHTSGRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS ZOALS HIERIN BESCHREVEN?

We zullen jouw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in de sectie ‘Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?’ en daarop is een van de volgende wettelijke grondslagen van toepassing:

 • De verwerking van jouw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met jou of om stappen te ondernemen voordat wij op jouw verzoek een contract met je aangaan (artikel 6, 1., (b) van de GDPR, vanaf 25 Mei 2018);
 • De verwerking is met het oog op onze legitieme belangen of de legitieme belangen van onze gelieerde of andere derde partijen noodzakelijk en dergelijke belangen worden niet door jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden terzijde geschoven (artikel 6, 1., (f) van de GDPR), vanaf 25 mei 2018). De legitieme belangen, die we nastreven, omvatten met name ons belang om de contractuele relatie met je te beheren en te onderhouden, om te beantwoorden aan jouw specifieke verzoeken, om jouw feedback te vragen om onze Site en onze producten te verbeteren of om andere algemene marketingactiviteiten na te streven.
 • Indien jouw specifieke toestemming vereist is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals hierin beschreven, zullen jouw persoonlijke gegevens op basis van een dergelijke toestemming worden verwerkt (artikel 6, 1., (a) van de AVG, vanaf 25 mei 2018).

HOE LANG ZULLEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD BLIJVEN?

Persoonsgegevens worden tenzij kortere of langere bewaartermijnen van toepassing zijn volgens de toepasselijke wetgeving niet langer bewaard dan nodig is om de hierin beschreven specifieke doeleinden voor gegevensverwerking bereiken.

ZIJN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG?

Wij doen er alles aan om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens te beschermen. We nemen – en eisen dat een serviceprovider en/of derde verwerker die persoonlijke gegevens namens ons en in onze instructies verwerkt – passende technische en organisatorische maatregelen neemt om verlies en vernietiging, zelfs per ongeluk, van gegevens, ongeoorloofde toegang tot gegevens en om onwettig of oneerlijk gebruik van gegevens te voorkomen. Bovendien zijn de informatiesystemen en de softwareprogramma’s zo geconfigureerd dat persoonlijke en identificatiegegevens alleen worden gebruikt wanneer dat nodig is om van tijd tot tijd het specifieke verwerkingsdoel te kunnen bereiken.

We gebruiken verschillende geavanceerde beveiligingstechnologieën en beveiligingsprocedures om persoonsgegevens tegen de hierboven geschetste risico’s te beschermen. Persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers die zich op gecontroleerde locaties bevinden. Bovendien heeft het personeel van de klantenservice vertrouwelijke overeenkomsten met MB Timberin ondertekend, zodat de gegevens veilig zijn. Er zijn aanvullende overeenkomsten met de derde partijen (zoals de boekhouding, transportbedrijven, instellingen voor staatscontrole) die ervoor zorgen dat de gegevens vertrouwelijk worden bewaard en alleen worden gebruikt om de directe diensten te kunnen implementeren.

Houd er echter rekening mee dat elektronische verzending of opslag van informatie niet 100% veilig is. Daarom kunnen we ondanks de beveiligingsmaatregelen, die we hebben getroffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens nooit zal plaatsvinden.

WAAR GAAN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAR TOE?

Persoonlijke gegevens als onderdeel van de verkoop van goederen die via onze Site worden verzameld, worden door MB Timberin beheerd. Jouw persoonlijke gegevens zijn toegankelijk binnen onze organisatie door het interne en externe personeel dat toegang moet hebben vanwege hun taken met betrekking tot de hierin gespecificeerde verwerkingsdoeleinden. Wij zorgen ervoor dat deze personen op de hoogte zijn van de regels omtrent beveiligings- en vertrouwelijkheidstaken. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Verkoper: MB TimberIN (hierna genoemd – “VERKOPER“);

Benodigdheden:

 • Bedrijfscode: 302942267;
 • BTW-code: 100007531114;
 • Adres: Archyvo str. 50-15, 50156, Kaunas, Litouwen;
 • Mobiele telefoon / Viber (gratis): Albert: (00.370) 61.913.266
 • Mobiele telefoon / Viber (gratis): Ruta: (00.370) 69.601.967
 • E-mail: [email protected]
 • Open: maandag – vrijdag 8: 00-17: 00u. (GMT +2: 00)

Klant: een individueel persoon of een bedrijf dat bereid is om het product te kopen van de VERKOPER. (Hierna genoemd – “KLANT“)

Goederen/Pakket:  het product dat wordt aangeboden door de VERKOPER.

De klant begrijpt duidelijk dat de productieplaats in Litouwen is. De klant wordt eigenaar van het product na de volledige betaling (100% van het totale bedrag) voor het product. Houd er rekening mee dat het bedrijf TimberIN de producten niet aan de klanten levert. Er wordt aangenomen dat elke keer dat de klant het verzendaanbod opvraagt bij het bedrijf TimberIN. TimberIN treedt op als tussenpersoon en geeft de prijsopgave van de verzendkosten van het transportbedrijf door aan de klant.
Als de verzendkosten niet afzonderlijk op de productkar worden weergegeven (voor whirlpools in de buitenlucht), of als “gratis verzending” of “inclusief verzending” is geschreven, gaat de klant ermee akkoord dat de verzendkosten voor een dergelijk product 280 EUR bedragen. Indien dit aanbod niet beantwoordt aan de verwachtingen van de Klant, wordt er 280 EUR afgetrokken van het totaalbedrag.
De klant begrijpt duidelijk dat alle pre-sale en after-sales services worden aangeboden vanuit Litouwen, zoals beschreven in het garantieformulier van dit document.

BetalingsvoorwaardenCONTRACTBEVESTIGING

VERKOPER accepteert alle belangrijke betalingsmethoden waaronder: bankoverschrijving, credit of debit card en directe Paypal betalingen. Als de goederen door onze eigen chauffeurs worden geleverd, dan is contante betaling wellicht mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie. Extra belastingen (indien van toepassing), namelijk: het omrekenen van valuta wordt gedekt door de KLANT.

Extra belastingen als een gevolg van Paypal, credit of debit cards worden gedeeld tussen de KLANT en de VERKOPER.

Normaliter is een minimum van 50% aanbetaling vereist bij de bestelling voor alle producten, waarbij het saldo van het verschuldigde bedrag 7 dagen voor de feitelijke levering moet worden betaald. Het gedetailleerde contract tussen beide partijen wordt ondertekend en de factuur wordt uitgereikt. Voorafgaand aan de betaling van het saldo stuurt VERKOPER foto’s van het eindproduct.

Zodra de betaling door de klanten is gedaan, is het contract bevestigd en zijn er geen verdere wijzigingen in het contract of in de configuratie van het product mogelijk. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele mismatches als de configuratie van het product werd gewijzigd na de bevestiging van het contract (nadat de eerste betaling is ontvangen).

Het contract is het belangrijkste en het laatste document op basis waarvan het product is geproduceerd. Er wordt geen rekening gehouden met informatie als deze niet in het contract staat.

De hoofdfoto van het product op de website komt niet overeen met het specifiek bestelde product. De specificaties volgens welke de producten worden geproduceerd, staan altijd vermeld in het bestelformulier en het contract.

Alle prijzen zoals vermeld op onze websites zijn in EURO. Niet van toepassing op Denemarken en Noorwegen.

LEVERING

De VERKOPER levert goederen naar alle Europese en een aantal niet-Europese landen.

Levering wordt normaliter gedaan met een grote vrachtwagen of een platte aanhangwagen. De klant moet ervoor zorgen dat een dergelijke verzendingsoptie aanvaardbaar is. De chauffeurs zullen behulpzaam zijn en (indien mogelijk) zullen helpen om de goederen te lossen en te dragen naar de uiteindelijke bestemming. Over het algemeen kan worden aangenomen dat het lossen van goederen het risico en verantwoordelijkheid is van de KLANT. Normaal gesproken kan het pakket worden gelost met 4-5 sterke mannen. Als dat niet mogelijk is, dan moet de KLANT een heftruck of een kraan regelen (bij het lossen van een sauna).

Als er problemen zijn met de toegang tot uw ruimte, dan is de KLANT er verantwoordelijk voor om ons te informeren voordat de goederen onze fabriek verlaten. Als de KLANT dit niet doet dan zal de KLANT verantwoordelijk worden gehouden voor de moeilijkheden die worden veroorzaakt door deze obstakels.

De levertijd wordt meestal besproken voorafgaand aan de order. De levertijd is normaliter 4-5 weken.

Het pakket blijft de verantwoordelijkheid va de VERKOPER totdat de truck aankomt bij het adres van de KLANT. Tijdens het transport worden de goederen verzekerd door CMR (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). Zodra het pakket aan de KLANT is geleverd, dan draagt de KLANT de verantwoordelijkheid voor het pakket en kan de VERKOPER niet meer verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of vernieling.

ACCEPTATIE EN RETOURNEREN

De goederen moeten vóór het lossen worden geïnspecteerd. Als er sprake is van ontbrekende onderdelen of schade veroorzaakt door het vervoer dan moet dit duidelijk in het leveringsdocument (CMR) worden aangegeven. Het document moet worden gescand en worden verzonden naar de vertegenwoordiger van de VERKOPER (in max 5 werkdagen). Als het pakket niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u dan contact met ons op en wij zullen dan de problemen op lossen. Kunnen wij dit niet, dan accepteren wij een retournering en vergoeden (in max 14 werkdagen als het product niet gebruikt). Het leveringsbedrag kan niet worden gerestitueerd. Het pakket moet goed worden verpakt (verticaal op Euro pallet en vastgebonden met plastic banden), net zoals het werd afgeleverd. Verzendkosten voor de retournering worden volledig gedekt door de KLANT. (Is niet van toepassing op bedrijven).

Recht om te annuleren

Recht om de aankoop te annuleren
TimberIN-hot tubs zijn altijd een speciale bestelling voor goederen die op het moment van de bestelling voor elke individuele klant zijn aangepast.
Ondanks de speciale bestelling voor de goederen, verleent TImberIN de Koper een eenzijdig recht om zijn of haar aankoop binnen 14 dagen te annuleren.

Procedure voor het uitoefenen van het herroepingsrecht
De koper moet TimberIN op de hoogte stellen van zijn of haar voornemen om gebruik te maken van zijn recht om de aankoop te annuleren. De kennisgeving wordt schriftelijk per e-mail gedaan.
Nadat de kennisgeving is gedaan en de bevestiging is ontvangen, worden de goederen in ongebruikte en onbeschadigde staat teruggestuurd naar: TimberIN Jovarų str. 10, Eigirgala, Kaunas-district.
De goederen moeten worden verzonden binnen 14 dagen nadat de koper het herroepingsrecht heeft ingeroepen.
In het geval dat TimberIN vaststelt dat de goederen niet ongebruikt zijn of anderszins gebruikt of beschadigd zijn, heeft TimberIN recht op een aftrek van het terugbetaalde bedrag overeenkomstig de kosten om de goederen in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Een dergelijke aftrek kan echter nooit meer bedragen dan de oorspronkelijke prijs van de goederen.
In het geval van uitoefening van het herroepingsrecht, is de koper verantwoordelijk voor het betalen van eventuele verzendkosten voor het retourneren van de goederen. Als de goederen zijn geleverd in een ander land dan Litouwen, vergoedt TimberIN de koper voor het deel van de kosten dat betrekking heeft op verzending buiten het land waarnaar de goederen oorspronkelijk zijn geleverd. De koper draagt ​​het risico van de goederen tijdens het transport over de gehele afstand.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat alleen voor een individuele consument die de goederen koopt voor zijn of haar eigen privégebruik (Consumer Rights Act 2015). Er bestaat geen herroepingsrecht voor handelaars of als de aankoop kan worden beschouwd als voornamelijk voor gebruik in het kader van commerciële activiteiten.
Er bestaat geen recht op annulering als de goederen volledig zijn gebouwd in overeenstemming met exacte specificaties die door de koper zijn verstrekt. In het geval van een dergelijke bestelling wordt specifiek vermeld wanneer de bestelling wordt geaccepteerd dat er geen recht op annulering bestaat.
Het herroepingsrecht vervalt in alle gevallen wanneer de goederen zijn gebruikt buiten hetgeen objectief redelijk is om ze te onderzoeken en / of hun staat vast te stellen. Een dergelijk gebruik kan er bijvoorbeeld in bestaan ​​dat de goederen zijn gemonteerd, gevuld met water of de brander is gebruikt, enz.

GARANTIE

Garantie: Een speciaal garantie formulier wordt aan de klant gegeven in het door beide partijen ondertekende contract. Exacte garantievoorwaarden en bepalingen zijn vermeld in het contract. Garantie begint vanaf het moment dat het saldo is betaald.

Heel belangrijk voor modellen met pelletkachels:

 1. Voordat u de pelletkachel gebruikt, moet u het laadproces van de pellets uitvoeren. U vindt de procedure in de handleiding (Engels). Klik hier alsjeblieft.
 2. Het ontstekingselement (kaars) valt niet onder de garantie omdat het afhangt van het juiste gebruik van deze kachel. Start het vuur altijd met een volle pelletbunker, anders zal het ontstekingselement defect raken. Als u merkt dat de pelletaanvoerpijp (spiraal) zichtbaar is, betekent dit dat de bunker leeg is gelaten, daarom is het herladen van de pellet een must om uit te voeren voordat u de kachel aansteekt.
 3. Ontstekingselementen (kaarsen) zijn altijd verkrijgbaar bij TimberIN. 1 eenheid kost slechts 30-50 EUR en ze zijn beschikbaar voor onmiddellijke verzending. De klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de ontstekingselementen.

Houten Producten:

De KLANT aanvaardt dat hout een natuurlijk materiaal is. Er moet opgemerkt worden dat houtnerven en knopen kunnen variëren omdat het product handgemaakt is. Omdat hout een natuurlijk product is, zal het reageren op veranderingen in de atmosferische omstandigheden (kan krimpen of uitzetten). Zichtbare splitsing van het hout kan gebeuren wanneer het uitzet en in aanraking komt met veranderingen in luchtvochtigheid en temperatuur. Deze gebeurtenissen zijn volkomen normaal en natuurlijk. Opgemerkt moet worden dat veranderingen in natuurlijk hout geen invloed hebben op de integriteit van het hout, dus splitsingen of scheuren worden niet gedekt door de garantie.

De goederen verzonden door de VERKOPER zijn een natuurlijk en handgemaakt product dus kleine variaties in de eigenschappen kunnen van tijd tot tijd optreden.

Als er mankementen zijn die duidelijk zijn veroorzaakt door de VDERKOPER (duidelijk aangegeven op het leveringsdocument (CMR) en alleen binnen 1 week van unitisatie), en indien de KLANT een plaatselijke reparateur kan vinden, dan zal de VERKOPER de reparatiekosten dekken door middel van een factuur.

KLANT wordt verantwoordelijk gehouden voor de voorbereiding van de locatie voor en na ontvangst van het product. Let er alstublieft op dat de VERKOPER de installatie aanbiedt van alle gewenste apparatuur in de hot tub, maar dat vanwege verschillende eisen per land, niet in de installatie van elektrische installaties voorziet (verschillende stekker connectoren etc..) (dit betreft elektrische heaters of een hot tub met een individueel ontworpen elektrische sauna installatie).

KLANT begrijpt dat het product gefabriceerd is in het buitenland en dat er daarom alleen elektrische installatie plaats kan vinden door geautoriseerde technici in het land van de KLANT (indien de vereisten dat bepalen).

BTW VOORWAARDEN

Alle prijzen op onze websites zijn inclusief 21% BTW. Niet van toepassing voor de Noorse website. belangrijk:

 1. Vraag: Ik kom uit een niet-EU-land (bijvoorbeeld: Noorwegen of Zwitserland), moet ik dubbel BTW betalen?

Antwoord: Nee, u betaalt niet dubbel BTW. We geven 21% korting op onze prijzen zoals vermeld op onze websites.

 1. Vraag: Ik kom uit een EU-land (bijvoorbeeld: Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, enz.), moet ik dubbele BTW betalen?

Antwoord: Nee, de prijzen zoals vermeld op onze website zijn inclusief BTW. U zult niet worden gevraagd om extra BTW te betalen in uw land. Dit is in lijn met de handelsregels in de Europese Unie.

 1. Vraag: aankoop met een geldig BTW code. Kan ik een factuur krijgen met 0% BTW?

Antwoord: Ja, we zullen een factuur met 0% BTW leveren.

Controleer de geldigheid van uw BTW code hier: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=en

OVERMACHT

De VERKOPER is niet verantwoordelijk voor het niet-leveren als gevolg van overmacht, waaronder (maar niet beperkt tot) stakingen, terrorisme, oorlog, weersomstandigheden, wisselkoersschommelingen, overheids- of regelgevings- veranderingen en natuurrampen.

Contacteer ons!
close slider